Yük dengele sistemi, ağ veya uygulama trafiğini aynı role sahip sunucular arasında dağıtarak, uygulamaların kapasitesini ve güvenilirliğini artırmak için kullanılmaktadır. Uygulama ve ağ oturumlarını yöneterek sunucuların yükünü azaltıp, uygulamaların genel performansını iyileştirirler.

Yük dengeleme sistemleri, sunucu ve uygulamaların "sağlığını" kontrol edip, hizmet verebilen sunuculara ve uygulamalara istekleri yönlendirerek sistemin devamlılığını sağlamaktadır.